Parlamentul European susţine cota de reprezentare a femeilor în UE

Parlamentul European a votat joi, 21 noiembrie, cu o majoritate covârșitoare (cu 459 voturi pentru, 148 voturi împotrivă și 81 abțineri) în favoarea susținerii propunerii de lege a Comisiei Europene pentru îmbunătățirea echilibrului de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor din Europa, potrivit unui comunicat al Executivului de la Bruxelles.

Puternica susținere din partea membrilor Parlamentului European înseamnă că propunerea Comisiei a fost acum aprobată de către unul dintre cei doi colegislatori ai Uniunii Europene. Reprezentanții statelor membre în cadrul Consiliului trebuie acum să ajungă la un acord cu privire la proiectul de directivă atât între ei, cât și cu Parlamentul European, pentru ca aceasta să fie introdusă în legislația a UE. Votul în plen a avut loc după ce, la data 14 octombrie 2013, cele două comisii principale ale Parlamentului, Comisia pentru afaceri juridice (JURI) și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM), au aprobat inițiativa Comisiei.

Cele mai recente cifre confirmă faptul că, în urma acțiunilor ferme întreprinse de Comisie în acest domeniu, proporția femeilor în organismele de conducere ale întreprinderilor de pe întreg teritoriul UE este în creștere în ultimii trei ani, ajungând în prezent la 16,6%, față de 15,8% în octombrie 2012.

Viviane Reding„Votul de astăzi al Parlamentului European este un moment istoric pentru egalitatea de gen în Europa”, a declarat dna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru justiție al UE. „Parlamentul European, ales în mod direct de cetățeni, și-a făcut auzită vocea cu tărie și claritate: Europa are nevoie de norme ferme care să combată dezechilibrul dintre numărul de femei și de bărbați în cadrul organismelor de conducere ale întreprinderilor. Doresc să aduc mulțumiri raportorilor, dna Rodi Kratsa-Tsagaropoulou și dna Evelyn Regner, pentru eforturile și sprijinul lor constant față de propunerea Comisiei. Votul Parlamentului reprezintă o primă fisură în plafonul de sticlă care continuă să împiedice accesul femeilor talentate la funcțiile de conducere. Consiliul de Miniștri, cea de a doua cameră legislativă a UE, ar trebui acum să se ridice la înălțimea acestei provocări și să facă progrese rapide cu privire la proiectul de act normativ în cauză, care plasează calificările și meritele în centrul atenției.”

Cele mai importante puncte votate de Parlamentul European, care se bazează pe pilonii principali ai propunerilor Comisiei:

  • se confirmă abordarea Comisiei potrivit căreia accentul trebuie să fie pus pe o procedură de selecție transparentă și echitabilă (o așa-numită „cotă de procedură”), și nu pe introducerea unei cote cantitative fixe;
  • întreprinderile mici și mijlocii sunt în continuare excluse din domeniul de aplicare al directivei, dar statele membre sunt invitate să sprijine și să stimuleze aceste întreprinderi pentru a îmbunătăți în mod semnificativ echilibrul de gen la toate nivelurile de administrare și în organismele de conducere;
  • îndepărtându-se de propunerea inițială a Comisiei, Parlamentul European a prevăzut ca statele membre să nu mai aibă posibilitatea de a exclude din domeniul de aplicare al directivei întreprinderile în cadrul cărora persoanele aparținând sexului subreprezentat constituie sub 10% din forța de muncă;
  • Parlamentul a înăsprit prevederea referitoare la sancțiuni prin adăugarea mai multor măsuri de acest tip care să aibă un caracter obligatoriu, și nu facultativ, așa cum a propus Comisia. În conformitate cu textul votat de Parlament, sancțiunile pentru nerespectarea prevederilor referitoare la procedurile de selecție a membrilor organismelor de conducere ar trebui să cuprindă excluderea din procedurile de achiziții publice și excluderea parțială de la finanțare din fondurile structurale europene.

Etapele următoare:

Pentru a deveni act cu putere de lege, propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată de Parlamentul European și de statele membre ale UE în cadrul Consiliului (care votează cu majoritate calificată). Votul în plen de astăzi al Parlamentului European a avut loc ca urmare a avizelor pozitive cu privire la inițiativă care au fost emise de cinci comisii din cadrul Parlamentului: Comisia pentru afaceri juridice (JURI) și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM), Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) și Comisia pentru afaceri economice și monetare (ECON).

Consiliul, care decide asupra propunerii pe picior de egalitate cu Parlamentul European, a făcut bilanțul progreselor înregistrate în timpul președinției irlandeze cu ocazia reuniunii miniștrilor pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (Consiliul Ocuparea Forței de Muncă, Politică Socială, Sănătate și Consumatori) din data de 20 iunie 2013. Următoarele discuții ale miniștrilor privind proiectul de lege urmează să aibă loc în cadrul reuniunii din 9-10 decembrie 2013.

Sursa: Comisia Europeana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.