Demers decisiv pentru impunerea unei viziuni Carpato-Danubiano-Pontice pentru Eco-Bio-Geo Diplomaţie ~ Sesiunea CIO-SUERD – Academia Română, 7 februarie 2014 ~

suerd 7 febCoagularea si sistematizarea expertizei interne legate de aplicarea în practică a Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) a mai făcut un pas decisiv în data de 7 februarie 2014, atunci când, la sediul Academiei Române, în parteneriat cu Centrul de Biodiversitate din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice, Catedra Internaţională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) au pus bazele Proiectului International Carpato-Danubiano-Pontic pentru Eco-Bio-Geo Diplomaţie. Menţionăm că meritul acestei propuneri, formulate în urma recentei desfăşurări a Forumului Economic Mondial de la Davos, precum şi eforturile de coordonare a acestui demers îi revin Directorului Centrului de Biodiversitate „Acad. David Davidescu”, Dl Prof. Alexandru T. BOGDAN, Membru Corespondent al Academiei Române. Obiectivul său central vizează o sporită integrativitate a cunoaşterii şi armonizării operaţiunilor şi activităţilor legate de punerea în valoare a capitalului teritorial respectiv, în special pe cale educaţională şi a turismului ecologic şi cultural.

Momentul evocat a avut loc în contextul desfăşurării celei dintâi Sesiuni de Informare şi Training pentru Experţi şi Specialişti ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunării şi a beneficiat de participarea unor marcante personalităţi precum: din partea Centrului de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu” al Academiei Române, Prof. Univ. Dr., Ing., Ec. Dr.H.C., Prof.H.C. Alexandru T. BOGDAN – Membru Corespondent al Academiei Române; din partea Grupului de Iniţiativă Ecologică (GIEDD), Conf. Univ. Dr. Ing. Cristiana SÎRBU; din partea Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, Prof. Petre PRISECARU; din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Dr. Viorica BOBOC; din partea Detente Consultants, Dl Sabin DRAGOMAN; din partea Academiei Oamenilor de Ştiinţă, Conf. Univ. Dr. Arh. Gheorghe IONAŞCU; din partea Knowledge Management Institute Romania/Knomacons, KMC Octavian ŞERBAN, MBA; din partea CIO-SUERD, Dl Sever AVRAM, Preşedinte Executiv EUROLINK-Casa Europei.

Prin dezbaterile şi jocurile de simulare ce au avut loc, accentul a căzut în special pe importanţa atât a fructificării expertizei româneşti în domeniu, cât şi pe semnificaţia pe care o poate avea o mult mai bună interconectare între factorii decidenţi şi specialiştii în scrierea şi implementarea proiectelor dunărene. O serie întreagă de noutăţi palpabile, în special prin conturarea noii axe „Dunărea” în cadrul programului South-Eastern Europe, au fost supuse spre discuţie şi prezentate în cadrul reuniunii. De asemenea, organizatorii s-au concentrat pe formularea a cel puţin 1-2 propuneri de proiecte majore care să fie susţinute prin Grupul de Acţiune „Dunăre-Marea Neagră” şi cu sprijinul Platformei Urbane a Regiunii Dunării de la Viena, cu prilejul viitorului apel pentru proiecte pregătitoare al Coordonatorului pentru Consolidare Instituţională şi Cooperare SUERD.

Nu în ultimul rând, în baza alăturării deja a peste 100 de membri în cadrul Registrului Naţional al Experţilor Dunăreni, participanţii au susţinut importanţa convocării cât mai urgente a unei noi reuniuni a Consiliului Consultativ SUERD de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe, precum şi a unei pregătiri cât mai temeinice a viitoarelor forumuri racordate la procesul de transpunere SUERD ce sunt programate să aibă loc în cursul lunii mai a acestui an.

 

 

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.